کلینیک

فیزیوتراپی کرج

کلینیک فیزیوتراپی بهنود به عنوان یکی از بهترین کلینیک های کشور واقع در کرج،با کادری متخصص و کار آزموده آماده ارائه خدمات می باشد.

رویکرد این کلینیک استفاده از دانش روز فیزیوتراپی دنیا است و به همین دلیل متخصصین کلینیک پیوسته در دوره های آموزشی جهت یادگیری شیوه ها و روشهای جدید شرکت می کنند.

آنچه فیزیوتراپی بهنود را از دیگران متمایز کرده :

1. انجام کلیه مانورهای درمانی توسط فیزیوتراپیست

2.حضور دائمی فیزیوتراپیست در هر دو شیفت کاری

3.انجام کلیه درمان های دستگاهی و تکنیک های درمان های دستی و ماساژ درمانی توسط فیزیوتراپیست

4.آموزش برنامه های درمانی و تغذیه ای مناسب با وضعیت بیمار به شخص بیمار و خانواده اش

5.قرارداد با اکثر بیمه های درمانی- تکمیلی و ارایه صورتحساب هزینه های درمانی در مواردی که با بیمه ای قرارداد نداشته باشیم.

6.توجه جدی به شرایط روحی و روانی بیماران

7.نظارت و کنترل دقیق عملکرد دستگاه ها در طول جلسه درمانی

8.نظارت و پیگیری وضعیت بیمار و کنترل دقیق تمرینات بیماران طی جلسات و ارئه تمرین های پیش رونده

9. رعایت کلیه مسایل بهداشتی و استریلیزاسیون دستگاه های تماسی مثل اولتراسوند

درمان ها در کلینیک فیزیوتراپی بهنود  به شیوه ای متمایزارایه می شود و این منجر به رضایت بیشتر بیماران و نتایج بسیار موثر در درمان می شود.